Solliciteren

Upload hier jouw motivatiebrief & CV

Heb je vragen of hulp nodig?

Stuur een mail naar hrm@onderwijsgroeptilburg.nl
of bel tijdens kantooruren naar 013-539 7023.

Privacy statement
Onderwijsgroep hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Onderwijsgroep Tilburg en worden opgenomen in onze database.